پروفیل ها و اتصالات سازه گلخانه

پروفیل ترکیبی (H)

H-Profile
ساخته شده از جنس آلومینیوم و گالوانیزه پروفیل ترکیبی برای اتصال و ثابت کردن پوشش پلاستیک روی بدنه سازه گلخانه استفاده میشود. برای دیدن تصویر قطعه روی آن کلیک کنید.

پروفیل سی (C)

C-Profile
از جنس گالوانیزه ضخامت 1/25 میلیمتر ساخته شده و برای اتصال پوشش پلی کربنات روی بدنه سازه گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد. روی تصویر کلیک کنید.

پروفیل H پلی کربنات

H-Polycarbonate
از جنس آلومینیوم می باشد و برای اتصال ورق های پلی کربنات دوجداره به ضخامت های 5، 6 و 8میلیمتر استفاده میشود.

لاکینگ-فنر

Locking-Profile
از جنس آلومینیوم و گالوانیزه ساخته می شود و برای اتصال و ثابت کردن پوشش پلاستیک روی سازه گلخانه استفاده می گردد.

رک و پینیون

Rack&pinion
رک و پینیون طول رک 125 سانتیمتر در مکانیزم باز و بسته شدن پنجره سرستاسری سقف گلخانه استفاده میشود

سرستون

Pillar
از جنس گالوانیزه و ضخامت های 2 و 2/5 ساخته می شود. سرستون های گلخانه انواع مختلفی را شامل میشوند.

بست کمان

ArchJoint
از جنس گالوانیزه و ضخامت های 2 و 2/5 ساخته می شود. بست کمان برای اتصال کمان های دو تکه و تیر طولی راس کمان استفاده میگردد.

بست ستون فرعی به کمان

horseShoe
از جنس گالوانیزه و ضخامت های 2 و عرض 4و 6 سانت ساخته می شود. به این بست نعل اسبی هم گفته می شود و ستون فرعی ورودی های گلخانه را به کمان متصل می سازد.

بست شبکه کمان

Lampi
از جنس گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر و عرض 3 و 4 سانتیمتر ساخته میشود. این نوع بست برای اتصال المان های شبکه کمان مورد استفاده قرار می گیرد.

بست بازو پنجره

Arm-Fastening
از جنس گالوانیزه و با طول های مختلف کوتاه و بلند و ضخامت های مختلف. جهت انتقال نیروی رک به بازو پنجره و باز و بسته شدن پنجره سقفی به کار می رود.

بست نگهدارنده محور دریچه

Axis-holder
این بست به همراه یک بست لامپی روی کمان نصب می شود و وظیفه اش نگهداری لوله محور دریچه (اکسل) است.

اتصال H، M پروفیل به ستون

H-to-column
بست پل قوطی با رابط داخلی پروفیل های ترکیبی برای اتصال پروفیل های M و H روی ستون و یا دیوار گلخانه استفاده میشود.

بست قوطی 80 دوطرفه

Box-bracket-towSide
از جنس گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر و عرض 3 و 4 سانتیمتر ساخته میشود. این نوع بست برای اتصال المان های بادبند و بازو های کناری به ستون گلخانه استفاده می شود.

بست قوطی 80 یکطرفه

Box-Bracket
از جنس گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر و عرض 3 و 4 سانتیمتر ساخته میشود. این نوع بست برای اتصال المان های بادبند و بازو های کناری به ستون گلخانه استفاده می شود.

اتصال بازو پنجره به H پروفیل

Arm-to-H
از جنس گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر. این بست به همراه یک رابط داخلی کوچک H پروفیل را به بازو پنجره سقفی متصل می سازد.

بست پل لوله

Pipe-Bridge
بست پل لوله از جنس گالوانیزه و اندازه های مختلف برای اتصال لوله روی سازه گلخانه استفاده می شود.

ناودان

Gutter
از جنس گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر و 1 میلیمتر برای هدایت آب باران و برف و بر روی سرستون های گلخانه نصب میگردد.

آبریز سر ناودان

gutter-end
از جنس گالوانیزه ساخته می شود و برای هدایت آب باران و برف ناودان ها استفاده می شود.

رولاپ زنجیری

Rollup-Mechanical
برای رول آپ کردن پوشش دیوار گلخانه در تابستان و هوای گرم استفاده می شود.

الکتروموتور و گیربکس

Motor-Gearbox
موتور گیربکس ها معمولا برای باز و بسته کردن برقی دریچه های سقف و توری سایه اندازه و پرده ذخیره انرژی بکار برده می شوند.