parallax background
 

خانه ایده سبز نارون؛ سبز، سلامت، ثروت

ساخت گلخانه

خانه ایده سبز نارون یک شرکت مهندسی کشاورزی است که در زمینه طراحی، ساخت و اجرای گلخانه های مدرن و پیشرفته فعالیت می کند. این شرکت در سال 1399 در استان مرکزی تاسیس شد و در حال حاضر در سراسر ایران پروژه های گلخانه ای اجرا کرده است.
کیفیت

در این شرکت کلیه بخش های یک واحد گلخانه به صورت سفارشي ساخته و مطابق با محاسبات مبتني بر شرايط و پارامترهاي کارفرما طراحي مي شوند. در ابتدای فاز طراحي، بحث هاي گسترده اي در مورد پارامترهاي طراحي، بابت تعيين همه ي شرايط گلخانه با مشتري انجام مي شود. بار باد، توپوگرافی منطقه، بار برف، ژئوتکنیک خاک، ارتفاع، نوع محصول، روش كشت، نيازهاي خاص مشتري و قوانين و مقررات محلي تنها برخي از فاكتورهايي هستند كه مي توانند بر طراحي و ساخت يك گلخانه تأثير بگذارند.

مزیت رقابتی

خانه ایده سبز نارون قبل و بالاتر از هرچیز دیگر خود را در برابر سرمایه مشتری متعهد و پاسخگو می داند. این بدین معناست که با به کارگیری فنون برنامه ریزی، کنترل و مدیریت چابک پروژه ها (Agile Project management) سعی در پاسداری و شکوفایی حداکثری سرمایه گذاری مشتری دارد. این شرکت از ابتدای تصمیم گیری برای شروع کار تا بهره برداری و مشاوره فروش در کنار مشتری می ماند و همواره و در هر شرایطی خود را پاسخگو میداند.

سوابق اجرایی